Humle.

Mange har et kjært forhold til humlene. På verdensbasis finnes omtrent 250 arter, og her i Norge har vi 34 arter av denne pollinerende og «pelskledde» insektslekta i familien langtungebier.

Også norske humlearter er truet
Artsdatabanken har nylig utgitt revidert utgave av Norsk rødliste for arter. Denne viser at norske humlebestander også er truet. Av seks rødlistede arter er tre vurdert som truet: slåttehumle (Bombus subterraneus) (CR, Kritisk truet), kløverhumle (Bombus distinguendus) (EN, Sterkt truet) og bakkehumle (Bombus humilis) (VU, Sårbar).

Både kløverhumlen og bakkehumlen har gått kraftig tilbake, mens slåttehumla knapt er registret i Norge de siste 100 årene. Det er også indikasjoner på at lundgjøkhumle (Bombus quadricolor) (DD) er i tilbakegang, da det kun er gjort ett funn i nyere tid av denne. Videre kartlegging på Vestlandet er avgjørende for å få vurdert risiko for utdøing hos denne arten.

Arealendringer viktigste påvirkningsfaktor
Humlenes tilbakegang i Norge skyldes i stor grad endringene i kulturlandskapet de siste 100 år som følge av intensivering av driften i jordbruket samt gjengroing av store arealer med kulturlandskap. Men tilbakegangen skyldes også andre faktorer som er lite forstått.

 

Unik basiskunnskap
I Norge har vi en unik basiskunnskap om humler takket være arbeidene til Astrid Løken på 1960- og 70-tallet. Men vi mangler tilfredsstillende kunnskap om tilstanden til norske humlebestander i dag. Det er viktig å styrke kunnskapen slik at vi blir i bedre stand til å ta vare på humlene og dermed også sikre de essensielle økosystemfunksjonene disse artene bidrar til å opprettholde.

 

Facebooksiden "Villmarksbloggen" finner dere her. http://www.facebook.com/pages/Villmarksbloggen/262662527120880

Youtube kanalen "Villmarksbloggen" finner dere her.  http://www.youtube.com/user/JRVillmark

Følg også siden til Villmarksbloggen her.  http://norwegianwildernessblog.wordpress.com/

 

Villmarks hilsen

Jan Rune

Én kommentar

Flaggermusvinger

16.04.2013 kl.07:02

Så fint innlegg. Jeg har vurdert å lage humlekasse, eventuelt kjøpe en. Det er mye nyttig om humler og hvordan man kan hjelpe dem hos "La humla suse" :-) https://www.facebook.com/LaHumlaSuse.NO?ref=ts&fref=ts

Skriv en ny kommentar

villmarksbloggen

villmarksbloggen

51, Kongsvinger

Hei! Jeg heter Jan Rune og er 50 år. Jeg bor i Kongsvinger som ligger i Hedmark. Har en stor lidenskap for jakt, fiske, fellefangst og generelt alt innen friluftsliv. Jeg skriver om friluftsliv i medlemsbladet Bobra til Kobbl. Enkelte av innleggene kan ha reklamebasert innhold. Dette skyldes at enkelte produsenter/leverandører sponser meg med produkter. Og hvis jeg kommer over noe jeg synes fungerer bra, skriver jeg om dette. Hvis det er noe dere lurer på kan dere sende meg en e-post Villmarksbloggen@hotmail.no Har enkelte gjesteinnlegg, her er det andre som forteller om sine opplevelser, dit jeg har sendt dem. I disse innleggene er det de personene som står for teksten og bilder om ikke annet er oppgitt. Husk Copyright Det er ikke lov å kopiere bilder eller teksten i mine innlegg. Villmarkshilsen Jan Rune

Kategorier

Arkiv

hits