Gutulia Nasjonalpark, Hedmark.

Inn mot Svenskegrensen i Hedmark ligger Gutulia nasjonalpark. En gang var det endeløse skoger i dette område. Nasjonalparken ble opprettet i 1968 for å ta vare på en av de siste urskogene i Norge og et fjell og myrlandskap som er karakteristisk for disse traktene.

Trærne er uvanlg store, og flere er mange hundre år gamle. Furu dominerer, men det finnes også tette skogholt med gran her.

I 2004 ble nasjonalparken utvidet for å inkludere et våtmarksområde og mer av den frodige skogen Gutulia er kjent for. Fortsatt er nasjonalparken liten i utstrekning; kun 23 kvadratkilometer.Muligheter til å oppleve urørt villmark.

Gutulia er verneverdig først og fremst på grunn av urskogen. Skog med urskogkarakter er blitt sjelden naturtype i Norge og kan gi grunnlag for store villmarksopplevelser. Det er lite tilrettelagt for friluftsliv i nasjonalparken, blant annet finnes det ingen merkede stier her. Fra parkeringsplassen på vestsiden av Gutulisjøen utenfor nasjonalparken, går det imidlertid en merket sti til Gutulisetra som er ca 3 km.


Gutulisetera.

Tar du med fiskestanga, er det mulig å få ørret, sik, harr, abbor og gjedde på kroken. Liker man å plukke bær, kan man finne både blåbær, tyttebær og multe.Skog, fjell og myr.

Gutulia er et høytliggende skogsområde. Hele nasjonalparken ligger mellom 615 - 949 m.o.h. Høyeste punkt er den store, runde fjellryggen Gutulivola. Den øverste delen av vola er skogløs, mens liene er preget av åpen furuskog. På sør og østsiden av vola og lia opp for sjøens søndre del er det stort innslag av tette granholt. Det er disse som gir Gutulia særpreg, sammen med døde og nedfalne trær som ligger spredt i landskapet.

Det nest høyeste punktet i nasjonalparken er Baklivola, som ligger helt i nord. Mellom Gutulivola og Baklivola strekker det seg en bred dal inn mot Valsjøen. Hovedvassdraget er Gutua, som sammen med Gutulisjøen danner vest og sørgrense for nasjonalparken. Alle vassdragene i nasjonalparken renner østover eller sørøstover mot Sverige.

Typiske fjellskogarter.

I og omkring nasjonalparken er det observert ca 75 fuglearter. Typiske fjellskogarter som bjørkefink, trepiplerke og løvsanger utgjør omtrent halvparten av småfuglbestanden. I furuskogen trives rødstjert, rødvingetrost, måltrost og jernspurv. På fuktige steder som nederst på Gutulisetera, har sivspurven tilhold. Øst for Gutulisetera ligger Valsjøen og flere mindre tjern og våte myrer. Her finner en ender og vadefugler som gluttsnippe og grønnstilk. Den vanligste andearten er kvinand.

Spurvehauk, dvergfalk, kongeørn og fiskeørn observeres jevnlig i natsjonalparken. På Gutulivola er heipiplerke, steinskvett og heilo de vanligeste fugleartene.

Østlandsk dyreliv.

Dyrelivet i Gutulia er ikke spesielt mangfoldig, men sammenliknet med Femundsmarka er det likevel nokså rikt. Villreinen ble utryddet omkring 1880, men det beiter fortsatt tamrein i hele nasjonalparken. Av pattedyr kan en se elg, rådyr, mår og mink. Beveren var forsvunnet en lang periode, men har nå hatt tilhold her siden midten av 1960 - tallet. Også oter kan man observere i nasjonalparken. Alle de fire store rovdyrene - bjørn, ulv, jerv og gaupe - kan streife innom.

Det er sikkert en masse mer å skrive om dette flotte stedet Gutulia nasjonalpark. Jeg vil på det sterkeste anbefale at dere gjør dere en tur til dette stedet. her kan man oppleve villmark på det beste. Her er det naturens lover som gjelder. Det er naturen selv som bestemmer, og gjør ting i sitt eget tempo.

 

Villmarkshilsen

Jan Rune

4 kommentarer

passion4lifeandtravel

21.01.2012 kl.10:56

Jeg kom helt tilfeldig over bloggen din...så fantastisk og lærerikt innlegg om vakker norsk natur.

I løpet av helgen skal jeg ta et dypere dykk i den, og jeg har mange venner som elsker villmark, jakt og fiske...og de skal jeg virkelig tipse om bloggen.

Ha en flott lørdag :-)

villmarksbloggen

21.01.2012 kl.14:11

passion4lifeandtravel: Hei! Tusen takk det var hyggelig å høre. Ønsker deg en riktig god helg. Gleder meg å høre fra deg etter du har sjekket ut bloggen. Her skal det være for en hver smak.

JR

froskeprinsessen

31.01.2012 kl.19:45

Hei!

Jeg har aldri hørt om denne nasjonalparken før, men fikk veldig lyst til å ta en tur! Takk for en fin blogg! :-)

villmarksbloggen

01.02.2012 kl.13:34

froskeprinsessen: Hei. Dette er et flott sted, vil anbefale på det sterkeste å gjøre seg en tur hit. Dette er vel den minste nasjonalparken vi har.

Skriv en ny kommentar

villmarksbloggen

villmarksbloggen

51, Kongsvinger

Hei! Jeg heter Jan Rune og er 50 år. Jeg bor i Kongsvinger som ligger i Hedmark. Har en stor lidenskap for jakt, fiske, fellefangst og generelt alt innen friluftsliv. Jeg skriver om friluftsliv i medlemsbladet Bobra til Kobbl. Enkelte av innleggene kan ha reklamebasert innhold. Dette skyldes at enkelte produsenter/leverandører sponser meg med produkter. Og hvis jeg kommer over noe jeg synes fungerer bra, skriver jeg om dette. Hvis det er noe dere lurer på kan dere sende meg en e-post Villmarksbloggen@hotmail.no Har enkelte gjesteinnlegg, her er det andre som forteller om sine opplevelser, dit jeg har sendt dem. I disse innleggene er det de personene som står for teksten og bilder om ikke annet er oppgitt. Husk Copyright Det er ikke lov å kopiere bilder eller teksten i mine innlegg. Villmarkshilsen Jan Rune

Kategorier

Arkiv

hits