villmarksbloggen - Jakt, fiske, fangst og friluftsliv

Huggorm.

Vi er kommet til midten av september og fremdeles er huggormen veldig aktiv.


Denne viste at den ikke var begeistret for mitt nærvær, virket veldig aggressiv. Men fikk tilslutt fjernet den ut fra skogsbilveien. Så da får vi håpe denne overlever og ikke blir kjørt på av en bil.

#huggorm #natur #villmark #dyr

Villmarks hilsen

Jan Rune 
 

Viltkamera. "Elg og rådyr"

Artig og se forskjellige dyr som er samtidig i samme område.

video:imag0051

Her er det både elg og rådyr.

 

#viltkamera #elg #rådyr #natur #villmark #friluftsliv

 

Villmarks hilsen

Jan Rune

Viltkamera. "Elg-ku med kalv"

Noen flott dyr dette her.

video:imag0107

Det er færre elgkuer med kalv denne sesongen.

 

#viltkamera #elg #jakt #natur

 

Villmarks hilsen

Jan Rune

Viltkamera. "grevling"

Da dukket denne krabaten opp på viltkamera.

video:imag0012

En grevling vandrer omkring i skogen på let etter noe spiselig.

 

#viltkamera #natur #grevling #mårfamilien

 

Villmarks hilsen

Jan Rune 

På bær og sopptur.

I dag var jeg ute i skogen for og sanke tyttebær og sopp. Som kommer godt med til de viltmiddagene man skal ha igjennom året.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Fått vakuumpakket noen kilo med tyttebær.


Masse kantareller fant jeg også.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Kom også over noen traktkantareller.

#tyttebær #kantarell #traktkantarell #natur #skogens-gull #mat

 

Villmarks hilsen

Jan Rune 
 

Harepest.

Var en tur i skogen i dag for og plukke litt bær og sopp. Kom da over denne krabaten liggende i traktorveien.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
En hare unge fra i sommer ligger død. Kan det være harepest som har gjort sitt inntog i distriktet. Som harejeger håper jeg ikke det.

Harepest er en såkalt zoonose, det vil si sykdom hos dyr som også smitter til mennesker. Harepest kalles på fagspråket tularemi. Det er en sykdom som skyldes infeksjon med bakterien Franciscella tularensis. Ofte vil det være en forhistorie med kontakt med gnager, f.eks. mus eller lemen, eller flått/insekt i et område der sykdommen forekommer.

Tiden fra smittestoffet kommer inn i kroppen til sykdom utvikles er oftest 3-5 dager, men den spenner fra 1 til 21 dager.

Infeksjonen kan forløpe uten symptomer. Men sykdommen starter vanligvis akutt med feber, frysninger, hodepine, tretthet og kvalme. De vanligste sykdomsformene viser seg deretter som en halsbetennelse med tydelig kjertelhevelse på halsen (smitte fra vann), eller som et sår i huden som ikke vil gro, og med hevelse av de nærmeste lymfeknutene, for eksempel i armhulen dersom såret er på en hånd eller arm.

Sykdommen kan også arte seg som en lungebetennelse, eventuelt mageinfeksjon. I noen tilfeller finnes bare feber og allmennsymptomer uten lokale infeksjonstegn.

I Norge er det vanligvis ca. 20-50 tilfeller årlig. Men det forekommer små, lokale epidemier, hyppigst i Trøndelagsfylkene og Nord-Norge. I 2011 var det 180 meldte tilfeller i Norge.

Til dere som kommer over en syk hare ikke rør den, da kan man bli smittet.

#harepest #hare #natur #jakt #harehund #villmark #harejakt #bær

 

Villmarks hilsen

Jan Rune

 

Cita

Dunkeren Cita.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Cita venter på at harejakten skal begynne. Nå er det trening og jeg sitter med kamera og tar video klipp og bilder. Dette vil bli publisert etter hvert.

 

#dunker #støver #harehund #harejakt #dot #natur #hund #Cita

 

Villmarks hilsen

Cita og Jan Rune

Forberedelser til Elg jakten.

Da var en ny sesong på trappene og forberedelsene til elg jakten er i gang. Øiset Jaktlag skal bytte ut noen jakt tårn og sette opp på noen nye plasser.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Nytt jakt tårn er blitt satt opp på Edsberget. Så nå slipper man og sitte og svaie i stige-tårnet som sto her tidligere.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Stige-tårnet er blitt flyttet til Berjaveien. 

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Utsikt fra det nye jakt tårnet som ble satt opp på Edsberget.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Så var uhellet ute med ATVn den gikk stykker. Så Polaris nå må dere komme på banen og hjelpe jaktlaget :-)

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Dunkeren Cita venter på annen type jakt enn elg, her er det bare hare som står i hode.

Etter endt dag tok Øiset Jaktlag seg en tur på restaurant. Her fikk vi servert plankebiff med masse godt ved siden av.  

 

#jakt #elgjakt #harejakt #hare #elg #hjort #ØisetJaktlag #atv #polaris #natur #villmark #dunker #harehund

 

Villmarks hilsen

Øiset Jaktlag, Ole Aksel, Anders, John Olav, Knut og Jan Rune samt dunkeren Cita
 

Naturens spiskammers.

Da er tiden inne for og begynne og høste av det naturen har og by på.


Da er tiden inne for å hente noe tyttebær fra de dype skoger. Det er masse av tyttebær og den er gratis og plukke.


Blåbær bør man heller ikke på butikken for og kjøpe. Og den man finner selv har friskere smak enn den man får kjøpt.


Ser ut til at det er masse kantareller denne sesongen. Da har man fått i hus det man trenger til alle viltmiddagene igjennom sesongen.


Råbukk jakten startet den 10 august. Har ikke hatt den riktige jaktlykken ennå, men legger ut bilde fra i fjor.

 

#tyttebær #mat #blåbær #vilt #jakt #rådyr #råbukk #elg #gås #ender #natur #villmark #småvilt #hare

 

Villmarks hilsen

Jan Rune 


 


 


 

Viltkamera. Gyttorp Cold Ir.

Enda en elg okse innom viltkamera.

video:hunt0011

Da får vi håpe vi har nok elg kuer i dette område, for da trekker ikke disse oksene ut av område.

 

#viltkamera #elg #elgokse #natur #jakt #villmark

 

Villmarks hilsen

 

Jan Rune

Viltkamera. Gyttorp Cold Ir.

Denne elg oksen er innom med jevne mellomrom.

video:hunt0002

Staselig kar dette.

 

#viltkamera #Gyttorp #natur #elg #elgokse #villmark

 

 

 

Villmarks hilsen

 

Jan Rune

Viltkamera. Uway NX 80-HD

Det ikke bare hjortevilt som besøker dette stedet.

video:pict0003

Her er det en due som benytter stedet flittig. Hadde i alt 46 video klipp av denne duen over noen dager.

 

#viltkamera #natur #due #villmark #UwayNX80HD

 

Villmarks hilsen

 

Jan Rune

 

 

Viltkamera. Elg okser.

Dette må vel være grom gutta i skogen.

Tatt med viltkamera Gyttorp Cold Ir.

 

video:hunt0007

Gode kamerater disse her :-)

 

#viltkamera #Gyttorp #Elg #elgokse #natur #villmark

 

Villmarks hilsen

 

Jan Rune

Viltkamera. "Råbukk, rågeit og killing"

Ser ut til at brunsten er i gang på rådyrene. Det nærmer seg høst.


Ikke lett og være en liten killing da brunsten er i gang. Se igjennom hele video klippet.

video:ptdc0293

Noen flotte dyr som oppholder seg i åkeren.

 

#viltkamera #rådyr #råbukk #killing #brunst #natur #jakt #viltåker #viltpleie

 

Villmarks hilsen

Jan Rune

Viltkamera. "Nærkontakt med en elgokse"

Nærkontakt med en stor elgokse.

Lurer nok på hva som henger på busken foran seg her.

video:ptdc0273

Dette må man kalle nærkontakt :-)

 

#viltkamera #elg #elgokse #viltpleie #jakt #natur #viltåker

 

Villmarks hilsen

 

Jan Rune

Chronic Wasting Disease (CWD)

Viltforvaltningen skal kontakte lokalt Mattilsyn hvis de får melding om hjortevilt med symptomer på sykdommen.

Chronic Wasting Disease (CWD) er en prionsykdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Det finnes ulike typer av prionsjukdommer hos dyr og de mest kjente er skrapesjuke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og CWD hos hjortedyr.

I Norge er det, per juni 2016, påvist tre tilfeller av CWD. En villrein i Lærdal ble funnet positiv i april 2016, og to elger i Trøndelag ble funnet positive i mai 2016. Sykdommen er dødelig for dyr.

21.06.2016 Mattilsynet foreslår forskrift med tiltak for å begrense spredning av CWD blant hjortedyr, herunder forbud mot utførsel av hjortedyr fra Norge. Et forbud mot flytting vil kunne bidra til å hindre en eventuell spredning av sykdommen innad i Norge og til utlandet. Andre tiltak som foreslås er krav om tillatelse før flytting av hjortedyr mellom fylker, et forbud mot luktestoffer fra hjortedyr, et forbud mot å legge ut fôr og slikkestein til hjortedyr og en utvidet varslingsplikt for personer som har ansvar for hjortedyr.

Sykdommen CWD er påvist i Norge. Den er aldri funnet i Europa før. En villrein fra Nordfjella villreinområde i Sogn og Fjordane fikk påvist sykdommen i april 2016, og etter dette har to elger fra Selbu kommune i Sør-Trøndelag også fått påvist sykdommen. CWD er spesifikk for hjortevilt. Prøveresultater tyder på at det er samme sykdom som forekommer på hjortevilt i Nord-Amerika. Den opptrer oftest hos 3-5 år gamle dyr, og er alltid dødelig. Symptomer på CWD er blant annet avmagring og unormal oppførsel. Smitteoverføringen mellom hjortevilt kan skje gjennom direkte kontakt, eller gjennom miljøet, for eksempel via beite, spytt og urin. Sykdommens opprinnelse i Norge er ukjent. Det planlegges økt prøvetaking i forbindelse med jakt og slakting, nærmere informasjon vil komme.

Kommunen skal alltid kontakte det lokale Mattilsynet ved melding om død elg, hjort, rådyr eller dåhjort som er ett år eller eldre. Dette gjelder hjortevilt som er påkjørt, er funnet død i naturen eller som er avlivet utenfor jakttid. Slike dyr bør ikke avlives med hodeskudd for å bevare hjerneprøve til CWD-test. Kommunen bør oppfordre eget ettersøkspersonell til å ha oppmerksomhet rundt sykdommen.

Mattilsynet bistår med faglige vurderinger og eventuell prøvetaking for testing av CWD. Mattilsynet sender prøvene til Veterinærinstituttet for undersøkelse. Dyret bør oppbevares til negativ test foreligger. Skulle positiv test forekomme vil Mattilsynet gi nærmere informasjon om kassering.

Dyr som er syke grunnet CWD kan ikke bli friske. Enhver har plikt til å hjelpe et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, jamfør dyrevelferdsloven § 4. Er dyret storvilt skal eier kontaktes. For elg, hjort og rådyr kan eieren i denne sammenhengen sies å være den kommunale viltforvaltninga.
 
Kommunen skal kontakte det lokale Mattilsynet ved melding om levende hjortevilt med symptomer på CWD, både kalver og voksne dyr. Mattilsynet bistår med faglig vurdering og eventuell prøvetaking hvis felling anses som nødvendig. Bekjempelsesforskriften § 18 gir Mattilsynet hjemmel til å avlive både ville og tamme dyr som er mistenkt for slik sykdom. Syke dyr bør ikke avlives med hodeskudd for å bevare hjerneprøve til CWD-test. Avlivet hjortevilt bør oppbevares til negativ test foreligger. Skulle positiv test forekomme vil Mattilsynet gi nærmere informasjon om kassering.   

Ta bilde eller video av det syke dyret før avliving om det er mulig. Dette gir økt kunnskap om hvordan syke dyr oppfører seg.

I noen områder skal jegere levere hoder fra elg, hjort og villrein felt under jakta. Her finner du en oversikt over hvilke områder det gjelder. Dyrene skal undersøkes for CWD for å få økt kunnskap om forekomst i Norge. Vi oppfordrer alle til å slutte opp om den systematiske prøvetakingen i regi av Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Mattsilsynets sentralbord kan nås på telefon 22 40 00 00. Her finner du kontaktinformasjon til lokale avdelinger i Mattilsynet.

#CWD #natur #jakt #sykdom #hjortevilt #elg #hjort #rådyr #rein

Villmarks hilsen

Jan Rune

 

 

Bilder fra viltåker. "Viltkamera Boskon BG-520SM" 01/2016

På tide med noen bilder og video klipp fra viltkamera.


Ser at jeg har glemt og stille datoen riktig på viltkamera. Dette er tatt den 09.07. Det var da det tikket inn på mailen.


Denne viltåkeren er et prøve prosjekt. Og er det til hjelp for viltet kommer vi og fortsette med dette.


Det er masse spor etter elg og rådyr i denne viltåkeren. Blir spennende og se hva som vil vise seg i løpet av denne sesongen.

 

video:ptdc0245

Var ikke med noen killinger denne gangen, men regner med at dette vil komme.


Er ikke bare denne rå-geita som har vist seg også en rå-bukk.

 

#viltkamera #Boskon #rådyr #råbukk #viltåker #viltpleie #natur #vilt #Villmarksbloggen

 

Facebooksiden "Villmarksbloggen" finner dere her

Youtube kanalen "Villmarksbloggen" finner dere her

Villmarksbloggen på twitter finner dere her

Norwegian Wilderness blog can be found here

 

 

Villmarks hilsen

 

Jan Rune 
 

 

Ørret fiske "Svarttjern 13.05.2016."

Svarttjern sto for tur etter at Snustjern var sjekket grundig ut.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Svarttjern lå helt stille ikke et vindpust og merke. Intet vak og se alt så helt dødt ut.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Satte på en liten Panther martin "messing" og første kastet satt denne ørreten på. Hadde også her en del hugg og mistet en del fisk. Så tror det er på tide og bytte ut en del kroker på både sluk og spinnere.

#fiske #ørret #Finnskogen #Varaldskogen #Svarttjern #natur

 

Facebooksiden "Villmarksbloggen" finner dere her

Youtube kanalen "Villmarksbloggen" finner dere her

Villmarksbloggen på twitter finner dere her

Norwegian Wilderness blog can be found here

 

Villmarks hilsen

Jan Rune

 

 

 


 

Ørret fiske "Snustjern 13.05.2016."

Da var tiden inne for en kvelds-tur inn til Finnskogen for og sjekke forholdene i de tjern som huser ørret.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Snustjern ligger blank og stille en svak krusning dra over vannflaten med et kjølig drag. Alt er stille kun noen små vak vises helt inne ved myr kanten. Mange kast og forsøk på og finne hva ørreten ville ha. Omsider fant jeg riktig sluk Aura flake. Ikke den originale, men den som er rød i overkant. Se bilde nedenfor.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Hadde mange hugg på dette sluket "Aura Flake" men fisken ville ikke helt sitte fast. Ble kun den ene ørreten i Snustjern denne kvelden.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Fikk omsider en ørret som ville sitte fast på kroken.

#fiske #ørret #Finnskogen #Varaldskogen #Sølvkroken #auraflake #natur #snustjern

 

Facebooksiden "Villmarksbloggen" finner dere her

Youtube kanalen "Villmarksbloggen" finner dere her

Villmarksbloggen på twitter finner dere her

Norwegian Wilderness blog can be found here

 

Villmarks hilsen

Jan Rune

   
 

Ørret fiske "20.04.2016".

20.04.2016. Klarte ikke og vente lengre så tok turen inn til de dype skoger for og sjekke om ørreten har kommet i hugget. Alle som fisker har et hemmelig vann som ligger dypt inne på skogen. Oppdaget dette stedet ved en tilfeldighet i fjor vår. Mange vak der ørret var på jakt etter en flue som hadde falt ned på vannoverflaten.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Tjernet hadde ennå is liggende men elva ut fra tjernet var isfritt. Her pleier jeg og ta ørret selv om det er tidlig på sesongen.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Var enkelt og gå på myra nå. Myra var fremdeles frossen. Kanskje litt tidlig ute med tanke på og få ørret på kroken. Dette stedet kom jeg over i fjor vår og ble overrasket over fangsten i disse elvene som går i myra. Testet først ut tjernet og her var det bare abbor av typen tusenbrødre. Ble litt lei av og dra opp småfisk og bestemte meg for og finne et annet sted. Men etter noen kast i dette område forandret jeg mening. Ørret fra 500 gr. - til over kiloen.

Denne kvelden ble det ikke noen ørret, så jeg får komme tilbake senere og sjekke ut stedet på nytt.

#fiske #ørret #hemmeligvannet #natur #villmark #tjern #abbor #foto #bekk

 

Villmarks hilsen

Jan Rune
 

Flax

Hva skal man si :-)


Trodde ikke det var og oppdrive sånne Flax lodd.

#lykke #Flax

Villmarks hilsen

Jan Rune

Ny fiske sesong står for tur.

Nå som isen begynner og bli dårlig og at jeg liker dårlig et bad i kaldt vann. Venter jeg på fiske sesongen skal begynne. Glomma begynner og bli isfri på enkelte steder og jeg vet at stor ørret står og venter på en rapala eller flue. Så det blir nok ikke lenge før jeg kommer med det første innlegget om fiske.


Villmarksbloggeren i påvente av ny fiske sesong.

Noen minner fra tidligere fiske sesonger.


Svarttjernet "2012" Etter 15 minutter fiske.


Snustjern "2012"


Lystjern "2012"

 

Facebooksiden "Villmarksbloggen" finner dere her

Youtube kanalen "Villmarksbloggen" finner dere her

Villmarksbloggen på twitter finner dere her

Norwegian Wilderness blogg can be found here

 

#fiske #natur #villmark #friluftsliv

 

Villmarks hilsen

Jan Rune

 


 

Røye fiske på Valsjøen, Rendalen. 06.03. - 08.03. 2016

Da var tiden inne for og reise til Valsjøen som ligger i Rendalen for og fiske røye og ørret. Statskog har en hytte like ved vannet som heter Valsjøhytta som var leid i denne perioden vi skulle fiske. Og her kommer det mye ros av den jobben Statskog og Thore Palerud har gjort her i dette innlegget.


Røyefiske Valsjøen i Rendalen 06.03. - 08.03. 2016

Valsjøhytta som kan leies av Statskog ligger like ved vannet. Dette er en hytta med høy standar, alt man måtte trenge er til stede. Kan på det sterkeste anbefale denne hytta.


06.03. Første dagen var det overskyet og temprturen lå på - 2 grader, litt overvann enkelte steder. Dette dagen tok vi 11 røyer og 2 ørret. Ikke av de helt store men flott fisk og legge i stekepanna.


06.03. Noen av de røyene som ble tatt denne dagen. Utstyret var eldorado røyeblink og Idar flua som fungerer på det meste. Så en takk til Idar for denne flua. 


06.03.Det er ikke bare fiske da gutta boys er på tur. Det er også godt mat og godt drikke. Her ser dere John Olav og Henrik over en god villmarksmat.

en
06.03. Menyen denne kvelden var elghakk som John Olav sto for. Tusen takk for meget god mat John Olav :-)


07.03. Det er ikke bare fiske og god mat som preger gutta på tur da man sitter på isen. Man må jo også holde varmen. I dag var det - 5 grader, snø og kraftig vind på Valsjøen. Og da er det godt og ha noe og varme seg på :-)


07.03. Det ble noen røyer denne dagen også. Ikke av de helt store men enn dog flott fisk i stekepannen.


07.03. Valsjøen.


07.03. Denne kvelden hadde vi invitert Thore Palerud på middag. På menyen sto det til forrett kreps og hovedrett var det ytrefilet av rådyr.


07.03. Forrett: kreps.


07.03. Hovedrett: Ytrefilet av rådyr, kålrabipure, sopp, tyttebær og mandel potet. Kokkene denne dagen var Henrik og Jan Rune.


07.03. Thore Palerud, John Olav og Henrik nyter en god middag.


08.03. Valsjøen. Denne dagen var det blå himmel og sol, - 15 grader.


08.03. Ørret tatt på Valsjøen.


08.03. Hunden som min datter Kjersti og svigersønn Henrik eier var også med på denne turen til Valsjøhytta.


08.03. Harehunden Dd - Cita var også med på denne turen. Hun måtte stå band på grunn av det var ulv her. Spor av ulv kunne vi se ikke langt fra hytta. Så jeg tok ikke sjansen på at hun kunne gå løs. Men hun elsket også dette stedet.


08.03. Alltid heldig. Villmarksbloggeren må bestandig vaske seg ut av hytta. De andre var ikke og se da :-) Håper de som kommer etter oss til Valsjøhytta synes det var like tilfredstillende som da vi overtok hytta.

Thore Palerud fortalte oss at hytta på Veksten1 , Veksten2, og en annen hytte ved Valsjøen skulle settes i stand i samme standar som valsjøhytta er nå. Påbegynner 15 mars, veksten2 hytta. Ønsker dem lykke til med arbeidet.

Igjen vil vi rette en stor takk til Statskog for at dem legger til rette for fiske og har noen flotte hytter.

 

#isfiske #røye #ørret #valsjøhytta #statskog #natur #villmark #villmarksbloggen #fiske #rendalen #hedmark #dunker #støver #harehund #veksten

 

Facebooksiden "Villmarksbloggen" finner dere her.

Youtube kanalen "Villmarksbloggen" finner dere her

Villmarksbloggen på twitter finner dere her.

Norwegian Wilderness blog finner dere her. 

 

Villmarks hilsen

Dunkeren Dd - Cita og Dverg snauzeren Sofus

John Olav, Thore Palerud, Henrik og Jan Rune

 

 

 

   


 


 

 


 


 


 


 

 


 


 

   

Harejakt med Dunkeren Dd - Cita "03.12.2015"

Noen av de video filmene jeg tatt av Dd - Cita når hun jakter hare


Bilde av Dd-Cita er tatt tidligere når haren er skutt eller dot sier en harejeger :-) 

Denne video filmen er tatt ved Øysetsætermyra / Jomyra / Tomilsbekken. Dd - Cita hadde denne dagen et jag på 90 minutter før haren ble borte for henne. Uheldigvis fikk jeg ikke haren på tape. Men spenningen var der hele tiden.

Filmen er tatt på Skakland Vestside Utmarkslag "felt A" sitt område.  

#hare #harejakt #jakt #dunker #støver #harehund #natur #villmark #DdCita

 

Facebooksiden "Villmarksbloggen" finner dere her.

Youtube kanalen "Villmarksbloggen" finner dere her

Villmarksbloggen på twitter finner dere her.

Norwegian Wilderness blog finner dere her. 

 

Villmarks hilsen

Dunkeren Dd - Cita og Jan Rune

 

Mobbing finnes også i naturen.

Dette video klippet viser ekstrem mobbing.

Naturen kan være nådeløs. Naboens katt "Ungen" blir virkelig mobbet av en gjeng skjærer.

#husdyr #katt #skjære #natur #villmark #Villmarksbloggen

 

Facebooksiden "Villmarksbloggen" finner dere her.

Youtube kanalen "Villmarksbloggen" finner dere her

Villmarksbloggen på twitter finner dere her.

Norwegian Wilderness blog finner dere her. 

 

Villmarks hilsen

Jan Rune

 


 

Fangst av mår. "2016"

Fellene begynner og produsere mår. Dette settet har produsert mår hvert år.

Mår er et utrolig flott dyr, synd dem gjør stor skade i våres fauna.

Dette område har jeg fanget mår i fellen hvert år. Begynte og bli bekymret for at det skulle utebli dette året.

Facebooksiden "Villmarksbloggen" finner dere her.

Youtube kanalen "Villmarksbloggen" finner dere her

Villmarksbloggen på twitter finner dere her. 

Villmarks hilsen
Jan Rune
 

Water-to-Go

Dette innlegget er reklamebasert.

Fikk tilsendt ett par flasker Water-to-Go med filter fra firma Nordic Profile som jeg skal teste ut. Dette ser ut til og være et spennende produkt som vil lette tilværelsen  for dem som er ute på tur i skog og mark. Nå kan man fylle flasken med vann hvor som helst og filteret som er i flasken vil rense vannet.


Fakta om Water-to-Go:

Resultatene av filtreringssystem i Water To Go flasken er påviselig og filteret har blitt uavhengig testet mot internasjonalt anerkjente standarder ved bransjespesialister i USA, Europa og India Alle har bekreftet at filtrene i Water To Go eliminere 99,9% av skadelige forurensninger i vannet.

The London School of Hygiene & Tropical Medicine  er en av verdens ledende senter for forskning og høyere utdanning i offentlig og global helse. Deres oppgave er å forbedre helsen i Storbritannia og over hele verden, som samarbeider for å oppnå dyktighet i offentlig og global helseforskning, utdanning og oversettelse av kunnskap i politikk og praksis. Gå til www.lshtm.ac.uk for ytterligere informasjon.


BCS Laboratories  er akkreditert av staten Florida Department of Health, og er registrert hos det amerikanske EPA Laboratory Compendium per The National Environmental Laboratory Accreditation Conference (NELAP / NELAC) og The NELAC Institute (TNI). BCS Laboratory er revidert og regulert av FLDOH å sikre samsvar med nasjonale ISO17025 standarder for laboratoriet ytelse, trygt og nøyaktighet.Gå til www.microbioservices.com for ytterligere informasjon.Bangalore Test Hus  etablert 2002, har en pålitelig og godt utstyrt lab og passer for flere bransjer over et bredt spekter. En høyt utdannet og talentfull arbeidskraft sammen med en verdensklasse infrastruktur av sertifisert testing sikrer rettidig utgivelsen samt nøyaktighet. BTH er en ISO godkjent anlegg. Testing er gjort for narkotika og legemidler, veterinærmedisinske produkter, kosmetikk, matvarer, kjemikalier, mikrobiologisk testing, kull, drivstoff, oljeprodukter, etc. Gå til www.bthindia.com for mer informasjon.

Vi har testet filtre og listen over materialer som Water To Go vil "fange" er en lang en. Water To Go  filtre redusere volumet av miljøgifter i vann med over 99,9%. Enkelt sagt de fungerer! 

Her er et utvalg av de forurensninger vi har testet for: 

Metaller og kjemikalier

 • Klor
 • Krom, kvikksølv, nikkel, kobber, jern
 • Bly, arsen, gull, sølv
 • Aluminium
 • Flyktige organiske forbindelser, inkludert formaldehyd

 Virus

 Norwalk, hepatitt A, Tota Virus, Adenoviruses, enterovirus, Reoviruses

Bakterier

 • Koliforme, E Coli, Kolera, tyfus
 • Dysenteri, Botulisme, Polio, Virus Botulisme
 • Vibrio sykdom, Campylobacteriose
 • Leptospirose - Weils sykdom
 • Legionella (legionærsyken og Pontiac feber)

Oocysts-Protazoa

 • Giardia lamblia

Parasitter og vannbårne patogener
Denne listen er forkortet, men inneholder noen av de mest gjenkjennelige og vanlige problemer.

          Ingefær Taeniasis - Bendelorm

 • Echinococcosis Ascariasis
 • Coenorosis Bilharzia
 • Cryptosporidium Tryonosoma (sovesyke)
 • Threadworm Guinea Worm
 • Hookworm Roundworm
 • Pinworm Onchiocerca
 • Fasciola Blåveis / Liver fluke

Water Togo filtre er ment for å fjerne forurensninger fra vann. 
Filters blir ineffektiv hvis den brukes av tilsetningsstoffer som isotoniske pulver, saft, juice osv. 
Ikke anbefalt å filtrere urin som drikkevann.

 

SPESIALPRODUKSJON

Nordic Profile kan spesialprodusere med din egen logo/budskap - min 200 stk. 
Leveringstid ca. 10/12 uker 
 

Nordic Profile kan også trykke din logo direkte på den Originale WTG flasken
- Min. 1 stk. lev. tid ca. 1 uke
 

Filter til vannflaskene.
 
 
#water-to-Go #vannflaske #friluftsliv #villmark #natur #nordicProfile #Villmarksbloggen #jakt #fiske
 
 
  


 
Kommer tilbake med innlegg så snart dette er testet ut og mine synspunkter og erfaringer. 
 

Facebooksiden "Villmarksbloggen" finner dere her.

Youtube kanalen "Villmarksbloggen" finner dere her

Villmarksbloggen på twitter finner dere her. 

 
 
Villmarks hilsen
 
Nordic Profile og Jan Rune
   

Water-to-Go

Dette innlegget er reklamebasert.

Jeg vil rette en stor takk til Nordic Profile for å ha sponset meg med et par Water-to-Go flasker og filter.


Dette blir spennende og teste ut.

Innlegget om dette produktet kommer i morgen.

 #water-to-Go #vannflaske #friluftsliv #villmark #natur #nordicProfile #Villmarksbloggen #jakt #fiske

 

Facebooksiden "Villmarksbloggen" finner dere her.

Youtube kanalen "Villmarksbloggen" finner dere her

Villmarksbloggen på twitter finner dere her. 

 

Villmarks hilsen

Jan Rune

Sika hjort "Cervus nippon"

Nærgående Sika Hjort.

Sika hjort er noen utrolig flotte dyr, synd vi ikke har dette i den Norske fauna.

Sikahjorten (Cervus nippon) er et medlem av hjortefamilien (Cervidae), og kommer opprinnelig fra Øst-Asia. I sitt naturlige leveområde er den derimot truet med utryddelse, på grunn av kjøtt, det praktfulle geviret og menneskets oppdyrking av dets habitat. Sikahjorten er imidlertid også innført i deler av Europa, New Zealand og Nord-Amerika, hvor bestanden nå tar seg opp. Sikahjorten har en kastanjebrun pels med hvite flekker på sidene og ryggen om sommeren. Om vinteren er pelsen gråbrun.

God luktesans og hørselssans gjør at sikahjorten som regel oppdager at det er fare på ferde lenge før den faktisk ser det. Sikahjorten har en særskilt galoppmåte, med stive bein. Denne løpeteknikken gjør det vanskeligere å følge luktesporet til sikahjorten for eventuelle rovdyr, siden den etterlater seg merkbart mindre duft. Den gir også hjorten bedre oversikt, siden hodet holdes høyt og rett, og øynene i samme høyde nesten hele tiden.

Bukkene (hanndyrene) lever adskilte eller i små flokker, mens hindene (hunndyrene) danner små familiegrupper bestående av hunndyr og kalver som er opp til to år gamle. Sikahjorten har en kort hale som er hvit og svart, og når sikahjorten blir skremt reiser den halen opp.

Sikahjorten spiser for det meste løvblader og gress, men nøtter, sopp og frukt står også på menyen om høsten. Om vinteren hender det også at bukkene river av den næringsrike barken på trærne og eter den. Sikahjorten er som andre hjorter, en drøvtygger, og etter at den har inntatt maten, flykter den inn i tettere skog for å fordøye maten i fred.Sikahjorten pleier å spise om natten, men det hender også at man kan se den spise om dagen om den får være uforstyrret. De er mer ignorante ovenfor det litt mer kresne rådyret, og de er ofte ute og spiser i pøsende regnvær.

Det hender ofte at sikabukken kan miste opptil en tredjedel av kroppsvekten sin under paringstiden om høsten, da den spiser svært lite og bruker mye energi på å forsvare sitt eget revir mot andre bukker. Sikahjortens brunstlåt er forskjellig fra hjortedyr flest, og består av en serie lange plystrelyder.

Hinden er drektig i litt over 7 måneder, og føder vanligvis kun én kalv. Denne kalven dier i en periode på 8-10 måneder, og følger moren til hun får en ny kalv neste år. I de første ukene er kalven spesielt sårbar for rovdyr, og moren gjemmer den ofte blant tett vegetasjon til den er sterk nok til å bli med flokken.

Sikahjorten har hatt et turbulent liv, og har vært truet med utryddelse flere ganger i mange land. Sikahjorten finnes i Japan, Vietnam, Taiwan, Korea, Kina og Mansjuria. I tillegg er den innført til deler av Europa på 1800-tallet, og også til New Zealand og USA.

I sitt opprinnelige utbredelsesområde er sikahjorten nå drevet til nær utryddelse av oppdyrking av habitat og sterk jakt grunnet kjøttet og geviret. En Taiwansk underart (Cervus nippon taiouanus) ble utryddet ute i naturen i den senere delen av 1960-årene, men et oppdrettsannlegg har blitt opprettet og det er et sterkt ønske om å få sikahjorten tilbake ut i naturen igjen.

Den Japanske underarten (Cervus nippon nippon) ble i en tid regnet som hellige dyr, men på slutten av 1800-tallet ble de jaktet til randen av utryddelse. Eksport var en viktig årsak til at sikahjorten ble utsatt for så hardt jakt. Mens hermetisert kjøtt ble solgt til USA, gikk skinnene til Frankrike. Gevir med basthud ble på sin side eksportert til Kina, siden dette var en populær ingrediens i tradisjonell kinesisk medisin. Takket være lovtiltak i 1950-årene, og det faktum at Sikahjortens eneste naturlige fiende på Japan, ulven, var blitt utryddet, tok bestanden seg raskt opp igjen. For å begrense skadene på landbruket i Japan blir det nå oppfordret til regulert jakt på sikahjorten.

#Sika #Sikahjort #hjort #natur #villmark

 

Facebooksiden "Villmarksbloggen" finner dere her.

Youtube kanalen "Villmarksbloggen" finner dere her

Villmarksbloggen på twitter finner dere her. 

 

Villmarks hilsen

Jan Rune

Felle - fangst mår. "2015 - 2016"

Enkelte bilder kan virke støtende på enkelte personer.

Har fått en masse henvendelser om hvorfor jeg ikke har noen innlegg om felle - fangst av mår. Så da er vel tiden inne for og vise hva som skjer på mine jakt og fangst marker. Ser ut til at felle-huset som er laget som en fugl kasse fungerer perfekt. Har to like feller i dette område avstanden mellom fellene er ikke mer enn 10 meter. Her fikk jeg dobbel fangst.


Fugl kassen blir benyttet som felle - hus under fangst sesongen. På våren gjøres den om til en fugl kasse igjen.


Mår som hadde gått inn i den ene fellen.


Den andre måren i dette område. Lurer på om dem har kommet samtidig og gått inn i hver sin felle. Ser ut på bilde som fellen henger lavt. Men dette er ikke tilfelle, hadde for lang fortom på fellen. Alle mine feller av denne typen henger fra 1,80 -2,00 meter over bakken.


Her ble det dobbel fangst.

#fangst #felle #Conibear #Belisle #mår #rovdyr #natur #viltpleie

 

Facebooksiden "Villmarksbloggen" finner dere her.

Youtube kanalen "Villmarksbloggen" finner dere her

Villmarksbloggen på twitter finner dere her. 

 

Villmarks hilsen

Jan Rune

Les mer i arkivet » September 2016 » August 2016 » Juli 2016
villmarksbloggen

villmarksbloggen

54, Kongsvinger

Hei! Jeg heter Jan Rune og er 54 år. Jeg bor i Kongsvinger som ligger i Hedmark. Har en stor lidenskap for jakt, fiske, fellefangst og generelt alt innen friluftsliv. Enkelte av innleggene kan ha reklamebasert innhold. Dette skyldes at enkelte produsenter/leverandører sponser meg med produkter. Og hvis jeg kommer over noe jeg synes fungerer bra, skriver jeg om dette. Hvis det er noe dere lurer på kan dere sende meg en e-post Villmarksbloggen@hotmail.no Har enkelte gjesteinnlegg, her er det andre som forteller om sine opplevelser, dit jeg har sendt dem. I disse innleggene er det de personene som står for teksten og bilder om ikke annet er oppgitt. Husk Copyright Det er ikke lov å kopiere bilder eller teksten i mine innlegg. Villmarkshilsen Jan Rune

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits